Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Cain giết Abêlê (Tập 1)

01. Adong và Êvà bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng mang theo một nhân loại không lý tưởng, mất định hướng. Họ phải ra lìa mặt Chúa, lòng họ cảm thấy chua xót. Nọc độc tội Tổ hoành hành, khiến con người sanh tối tăm, lòng hướng về tội ác. Hai ông bà sanh hai thằng con, thằng anh lại giết thằng em. Lịch sử nhân loại đã bắt đầu và bắt đầu bằng máu.

02. Thánh Kinh kể lại: Abêlê là đứa con ngoan, sống gần cha mẹ, làm nghề nuôi súc vật. Nhờ ơn Chúa, trâu bò sanh sản một ngày một thêm đông, chiên, dê, cừu càng ngày càng phát đạt. Lòng biết ơn với Đấng tạo thành khiến ông chất đá thành bàn thờ và lựa con chiên béo tốt giết để tế lễ tạ ơn Chúa. 

03. Anh của Abêlê là Cain làm nghề nông phu, trồng trọt. Tánh tình hung bạo, sâu hiểm, ích kỷ, khiến cha mẹ là Adong, Êvà hằng la rầy răn bảo, nhưng tánh nào vẫn tật ấy. Đến lúc đền tạ Thiên Chúa đã cho mùa màng sung mãn, Cain vẫn tỏ ra hờ hững, và lựa một thứ trái cây tạm vừa đủ. 

04. Nếu sự vâng lời tốt hơn của lễ thì đây ở tấm lòng là điểm chính để Chúa nhậm lời hứa hẹn may mắn, còn của lễ Cain phải bị Chúa từ bỏ một cách phũ phàng. 

05. Vốn bản tính hung hăng sâu hiểm lại bị Đức Chúa Trời phụ rãy, Cain vô cùng tức giận. Lẽ ra, phải tự nhận và thú lỗi để xin Chúa tha cho, nhưng nọc độc của Tổ Tông hoành hành, lòng thú không còn dễ dàng tùng phục lý trí nữa... 

06. Ông cảm thấy Thiên Chúa chiều chuộng yêu mến Abêlê hơn, còn mình như bị bỏ rơi. Bao nhiêu sự tức tối ghen ghét như đổ dồn về Abêlê. Ông ta dùng dằng bỏ ra đi. Một ý nghĩ đen tối xuất hiện. Cho em là thằng ủy mị hèn hạ chịu lụy quá lố. 

07. Mọi hoạt động của Cain vì đó mà ngưng trệ không phát đạt, nó thường tỏ ra buồn bực cáu kỉnh, luôn tìm cách ám hại Abêlê để thỏa lòng ghen tức. Abêlê biết tánh tình của anh mình có ý xấu nên thường nhịn nhục hết lòng và tỏ ra chiều chuộng Cain. 

08. Nhưng sự nhịn và chiều chuộng của Abêlê chẳng những đã không làm vừa lòng Cain mà còn làm cho anh ta chán ghét thêm. Một hôm Đức Chúa Trời thấy Cain càng lúc càng đi sâu vào tội lỗi thì thương và muốn cứu anh thoát khỏi những tư tưởng hắc ám. 

09. Đức Chúa Trời hiện ra và hỏi Cain rằng: "Tại sao mày lại tỏ ra buồn bực và phàn nàn như vậy?" Trong lúc Cain lúng túng không biết trả lời làm sao thì Đức Chúa Trời lại nói tiếp: "Vì bằng mày làm sự lành thì mày sẽ được phước, mà nếu mày có lòng độc ác làm sự tội lỗi... 

10. ...thì tội mày sẽ hại mày mà chớ! Mày chớ ghen ghét sự lành kẻ khước làm chi!" Nghe Đức Chúa Trời phán như vậy Cain cúi gầm mặt xuống xấu hổ. Tưởng những lời phán đã được ăn sâu vào tim óc của Cain làm cho nó tỉnh cơn ghen tức...