Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Adong và Evà (Tập 2)

11. Theo Thánh kinh (diễn tả một cách bình dân và thông thường). Chúa đã dùng đất sét nắn nên hình ông Adong. Rồi truyền sự sống khiến cho từ một tượng đất Adong trở thành con người có trí khôn, có linh hồn. Vì muốn đặt loài người chỉ huy mọi loài khác. Chúa đem ông Adong vào vườn địa đàng. 

12. Nơi Chúa đã sắm sửa mọi giống cây cối tốt tươi cùng mọi thứ trái ngon ngọt. Trong vườn địa đàng có hai cây mầu nhiệm: một cây "Hằng Sống" và một cây "Tường Tri Thiện Ác" nghĩa là biết lành biết dữ. 

13. Chúa muốn thử lòng ông Adong có biết phục tùng vâng lời và thờ phượng Đấng đã sanh ra mình hay chăng? Người phán dạy: Các giống trái cây trong vườn này người muốn ăn trái nào mặc ý; nhưng Ta cấm nhặt một điều... 

14. "...Là không được ăn trái cây "Biết Lành Biết Dữ": Ngày nào ngươi phạm lịnh ấy thì chết chẳng sai! Kế đó Chúa dạy các thú vật đến trước mặt ông Adong để cho ông đặt tên. Các tên của Adong đặt cho thú vật điều rất hợp với hình dáng của chúng... 

15. Sau đó, Đức Chúa Trời thấy ông Adong ở một mình cô độc Người cho ông ấy ngủ say rồi lấy xương sườn ông dựng nên một người nữ và đặt tên là Êvà. Khi ông Adong thức dậy, Đức Chúa Trời giới thiệu bà Êvà. Ông Adong biết người nữ này bởi xương thịt ông mà sinh ra nên từ đó hai ông bà không rời nhau. 

16. Ông Adong và bà Êvà được hưởng phước thanh nhàn trong vườn Địa Đàng và hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Lúc đó ma quỉ (các Thiên Thần kiêu căng bị Chúa phạt xuống hỏa ngục), thấy hai ông bà được Chúa thương yêu nên đem lòng ganh ghét. Nó tìm cách hại hai ông bà và luôn cả dòng giống cho phải khốn nạn như nó. 

17. Một hôm quỉ lập mưu, lấy hình một con rắn là giống sâu độc hơn các giống vật khác để cám dỗ bà Êvà. Từ trên cây "Biết Lành, Biết Dữ", nói gọi bà Êvà mà hỏi: "Tại sao Đức Chúa Trời cho hai ông bà ăn mọi giống trái trong vườn mà chỉ trừ có trái cây này?" Bà Êvà không biết được tâm địa xấu xa của quỉ dữ nên thật thà trả lời: 

18. "Đức Chúa Trời dặn chẳng nên ăn trái cây này, nếu ngày nào chúng tôi phạm lệnh thì sẽ phải chết". Quỉ dữ rằng: "Có chi mà sợ! Hai ông bà chẳng chết đâu, Đức Chúa Trời cấm dùng trái cây này là vì sợ hai ông bà được sáng láng như Người, vì ngày nào hai ông bà ăn trái cây này, thì trí khôn được thông suốt như người vậy". 

19. Bà Êvà nghe những lời phỉnh gạt của ma quỉ, trong lòng đã xiêu hết phân nửa. Bà đến gần cội cây cấm mà xem cho tường tận. Bà thấy trái cấm tốt lành thơm tho thì thầm nhủ: "Quả là trái quí phi thường, lời con rắn nói chắc không sai". Vừa nói bà vừa hái trái cấm mà ăn chẳng chút ngần ngại, ăn rồi bà lại đem cho ông Adong ăn nữa. 

20. Ông Adong thấy vợ ăn trái cấm và bảo mình cũng ăn thì vô cùng kinh hãi, nhưng bà Êvà nói lại lời của con rắn đã mách với bà và khuyên chồng ăn cùng, vì nếu được sáng láng như Đức Chúa Trời thì cả hai cùng hưởng. Trái lại, nếu bị phạt thì cả hai cũng đều bị, lẽ nào ông lại đành lòng để cho bà bị riêng chịu phạt hay sao?