Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham nghe theo tiếng gọi (Tập 2)

11. Một vị quan đã nhìn thấy bà Sara bước ra trước sân chầu mà tâu rằng: "Tôi đã có dịp nhìn thấy người đẹp đó. Thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, nội xứ này không ai sánh bằng nàng, đẹp từ nước da mái tóc cho đến đôi mắt cũng quyến rũ lạ thường... 

12. Nghe đâu gia đình của nàng ở xứ Canaan đang gặp đại hạn mất mùa nên cùng với người anh và một người cháu sang đây để tìm mua lương thực". Nhà vua mới vừa nghe tả sơ qua về sắc đẹp của bà Sara thì mê cả tâm thần. 

13. ...Người liền hối thúc: "Các quan hãy tìm gia đình nàng mời nàng đến đây cho dạy việc dễ ta nhìn cho tận mặt sắc đẹp của nàng". Các quan vâng dạ lui ra và sai quân sĩ đi tìm bà Sara. 

14. Trong lúc đó, ông Abraham dẫn vợ và cháu lang thang ngoài đường. Đang ngỡ ngàng trước cảnh lạ quê người thì quân sĩ xông đến mời ba người vào ra mắt nhà vua. Bà Sara hoảng hốt biết có sự chẳng lành sắp xảy ra, trong lúc ông Abraham tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa. 

15. Cả ba người vâng lệnh theo quân sĩ vào cung ra mắt vua Pharao. Bà Sara mặc dù đang cơn sợ sệt, sắc đẹp vẫn không mất vẻ yêu kiều. Cả ba người đến trước sân châu từ lâu mà nhà vua chưa phán một lời. Ngài tỏ ra như nửa tỉnh nửa say nhìn bà Sara trân trối. 

16. Nhà vua đã say mê bà Sara nên người có ý muốn lấy bà làm vợ. Nhà vua hỏi qua gia thế của bà thì ông Abraham trả lời như đã sắp đặt trước. Vua Pharao liền ra lịnh đem bà vào tư thất! 

17. Ông Abraham và Lót được đưa đến một cung điện khác và được đối đãi tử tế. nhiều của cải và vàng bạc được nhà vua đem tặng cho ông Abraham. Lúc đó các quan trong triều đều kính ông Abraham như là một người anh vợ của vua. 

18. Tuy sống trong cảnh sang giầu, ông Abraham rất là khổ tâm vì biết vua Pharao đã có ý cướp vợ mình mà ông không dám nói một lời. Ông kính cẩn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời và dâng tất cả những khốn khó cho người. 

19. Sự tin cậy và quyền phép Đức Chúa Trời của ông Abraham đã làm cho Chúa đoái tưởng và thương yêu, mặc dù Người đã có lòng giải cứu cho bà Sara thoát khỏi tay vua Pharao. 

20. Đêm đó vua Pharao truyền đặt một bàn tiệc trong phòng riêng gọi là buổi tiệc mừng tao ngộ. Ngài tỏ vẻ thương yêu nuông chiều bà Sara và yêu cầu bà nhập tiệc với ngài. Nhưng bà Sara là người thục nữ đức hạnh nên không bằng lòng ngồi chung với nhà vua.