Sách » Vui Cười » Chuyện con nít

Tập cho quen


Đứa bé trách mẹ:

- Lì xì cho con 5 ngàn đồng mà mẹ bắt con đứng chờ cả tiếng, lại còn nói này nói nọ...

- Đó là mẹ tập cho con quen dần với cơ chế "xin - cho"...

- ?!