Sách » Vui Cười » Chuyện con nít

Nếu bò không hút được thuốc


Có hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

- Con bò nhà cậu có biết hút thuốc không?

- Cậu điên à? Bò làm sao hút thuốc được?

- Thế thì có lẽ chuồng bò nhà cậu cháy rồi đấy!