Sách » Vui Cười » Chuyện con nít

Lịch sự


Cả nhà chuẩn bị ăn tối, ông bố phát hiện tay bé Tommi lấm lem bụi đất, bèn dạy con:

- Tommi, nếu bố ngồi vào bàn mà tay dơ như con thì con sẽ nói sao?

- Bố đừng lo, Tommi trả lời, Con sẽ giữ lịch sự không nói gì cả.