Sách » Vui Cười » Chuyện con nít

Chỗ nào


Peter sắp được chích ngừa tê liệt lần thứ ba. Y tá hỏi cậu:

- Lần này em thích chích ở chỗ nào?

- Trên tay mẹ em ạ!