Sách » Vui Cười » Chuyện con nít

Bố và con


Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt con quay lại hỏi bố một câu khó:

- Bố ơi, tháp Effel ở đâu?

- Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác! - Ông bố nạt lại.


o O o


Người bố giảng giải cho con trai:

- Để đoán biết tuổi của loài động vật có xương sống, người ta thường quan sát bộ răng của chúng.

- Nhưng bố ơi, loài gà, loài chim lại không có răng. Thì làm thế nào đề biết ạ?

- Thì chúng ta dùng răng của mình chứ sao!


o O o


Bố sai con ra chợ mua diêm. Ðược một lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ.
- Mua được không, con ? - Bố hỏi.
- Ðược ạ.
- Khá lắm! Thế nào, diêm tốt chứ ?
- Hết chê.
- Sao con biết ?
- Thì con đã quẹt thử từng que một, rồi mới trả tìền cơ mà! ...