Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Tổng thống cũng biết đùa

Abraham Lincoln

Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, Lincoln ra quân lệnh: mọi báo cáo của các tư lệnh gửi từ tiền tuyến về Nhà Trắng đều phải trình bày tường tận, không được bỏ sót điều gì.

Tướng George Briton McClellan (1826 – 1885) vốn là người nóng nảy nên khi nhận được lệnh của tổng thống Lincoln, ông cảm thấy bất bình, phát ngay điện tín về Nhà trắng:

“Kính gởi đại tổng thống Abraham Lincoln. Chúng tôi vừa bắt được 6 con bò cái, nay xin ý kiến về cách xử lý. McClellan.”

Lincoln lập tức trả lời:

“Gởi tướng McClellan: Qua điện tín, biết ông bắt được 6 con bò cái, chỉ cần vắt sữa chúng là được rồi. Lincoln.”

Lincoln không hề cho mình quyền cao chức trọng mà la mắng hay chỉ trích những lời oán thán của cấp dưới, ngược lại, ông còn đáp trả một cách hóm hỉnh. Chắc chắc tướng quân nào nhận được bức điện này đều phải bật cười, tan biến mọi giận dữ và rồi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh không chút bất bình.