Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Tìm hy vọng qua khiếu hài hước

Ronald Reagan

Sự ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cứ tăng giảm liên tục như từng con sóng. Sau lần ông bị ám sát hụt, tỉ lệ người dân ủng hộ ông lên đến gần 90%, cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thế nhưng một năm sau, khi nền kinh tế vẫn không thoát khỏi tình trạng suy thoái, thì tỉ lệ này giảm xuống rất thấp - chỉ còn khoảng 32%.

Cứ hai tuần một lần, viên trợ lý của ông là Dick Wirthlin lại báo cáo với ông về tỉ lệ này. lần này, Dick do dự không muốn báo cho Tổng thống tin không vui.

“Thế nào? Cho tôi biết về các số liệu đi”, Reagan nói.

“Tệ lắm, thưa Tổng thống!”

“Tệ là thế nào?”

“Xuống đến mức thấp nhất rồi, thưa Ngài!”

“Chính xác là bao nhiêu chứ?”

“Khoảng 32 % thôi!”

“Xưa nay có Tổng thống nào xuống đến mức đó trong nhiệm kỳ hai chưa?”

“Tôi e rằng đây là kỷ lục”.

Gương mặt của Reagan lúc đó chợt sáng lên và ông vui vẻ nói: “Không sao đâu, Dick. Tôi sẽ đi ra ngoài và cố làm cho ai đó bắn tôi lần nữa là cải thiện được tình hình ngay tôi mà!”

Tổng thống Reagan có khả năng luôn giữ được bình tĩnh và nhìn sự việc khó khăn dưới góc độ hài hước. Chính tài năng này đã giúp ông xử lý vấn đề một cách dễ dàng hơn. Óc hài hước đôi khi giúp chúng ta tìm ra hy vọng. và hy vọng sẽ dẫn dắt ta tìm được giải pháp tốt và phù hợp nhất để thoát khỏi khó khăn ở thời điểm đó.