Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Tiền bạc không thành vấn đề

Có một vị bác sĩ già chưa bao giờ từ chối khi bất kỳ bệnh nhân nào yêu cầu, cho dù đó là người giàu hay nghèo. Nhưng giờ đây ông đã quá già và yếu sức. Một lần, có một cú điện thoại gọi lúc nửa đêm.

Vị bác sĩ hỏi:

- Anh có tiền không?

Người khách trả lời:

- Dĩ nhiên là có.

- Vậy hãy gọi cho vị bác sĩ mới đến đi. Tôi quá già yếu để chữa cho những người có khả năng trả tiền rồi!

Có những lúc tiền bạc không thành vấn đề.