Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Hiểu lầm

Một anh chàng người Pháp bước vào nhà hàng, ngồi vào bàn và gọi món ăn. Tất nhiên, điều này rất ư là bình thường, sẽ không có gì để nói, nhưng…. khi người hầu bàn bưng món ăn ra cho một ông người Mỹ ngôì bàn bên cạnh, anh chàng người Pháp nhìn vào dĩa thức ăn với đôi mắt tròn xoe rồi chỉ tay vào đó và nói: “Ô, pho mi”.

Ông người Mỹ nghe được giận lắm, liền lớn tiếng nói lại: “Nô, nô, pho mi”. GIữa hai người cứ đáp qua đáp lại: “pho mi”. Ông người Mỹ giận quá mới thoi cho anh ta một cái vì tội giành món ăn. Anh chàng đó sợ hãi quá chạy mất. Lúc ấy, người hầu bàn đã hiểu, anh ta giải thích cho ông người Mỹ rằng:

- Người Pháp kia thấy có con kiến bò trên mép dĩa nên nói: “Oh, formi” nghĩa là “con kiến kìa”. Thế những ông Mỹ lại nghe rằng “For me” nghĩa là “của tôi”.

Ngày hôm sau, anh chàng người Pháp lại bước vào quán, ông người Mỹ cũng ở đó. Mừng quá, ông ta quyết định phải xin lỗi nên nói to: “Come here. You come here”. Anh chàng người Pháp vừa nghe như thế thì nói: “Non, come hiere” và bỏ chạy mất. Ông Mỹ ngạc niên và nhờ người hầu bàn giải thích. Anh ta chậm rãi nói:

- Ông la lên “come here” có nghĩa là lại đây, thế nhưng anh chàng kia lại nghe thành “come hiere”, theo tiếng Pháp là như ngày hôm qua. Vì sợ bị ông đánh tiếp nên anh ta bỏ chạy.

Bạn! Nhiều lần chúng ta đã nghe nhầm dẫn đến hiểu lầm và có hành xử không đúng. Bạn bè đang xí xầm chuyện gì đó, khi mình bước đến thì chúng im bặt. Lúc ấy ai mà chẳng nghĩ rằng mình đang bị nói xấu. Nhưng đôi khi câu chuyện bạn bè đang nói chẳng ăn nhập gì đến mình cả. Để tránh hiểu lầm, phải tìm hiểu cặn kẽ sự việc rồi mới có cách hành xử thích hợp.

Trích từ “Làm đẹp cho đời” – NXB Trẻ