Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Hiếu khách

Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ tần tảo một nắng hai sương, vất vả nuôi anh em nó ăn học. Được nghỉ hè một tháng, lũ bạn cùng học đại học trên thành phố về nhà nó chơi. Không khí gia đình thật tình cảm, vui vẻ.

Gần trưa, nó gọi mẹ ra thì thầm:

- Mẹ mua thức ăn giúp con, về làm cơm mời lũ bạn.

Mẹ nó lật đật đội nón đi, nó còn chạy theo dặn kỹ:

- Mẹ mua thức ăn tươm tất mẹ nhé, chẳng mấy khi bạn con trên phố về chơi!

Một lát mẹ trở về với chiếc làn đựng đầy thức ăn, nhưng lũ bạn xin phép về để đi chơi Ao Vua.

Tiễn bạn đến đầu xóm, nó vui vẻ trở về nhà, qua chỗ mấy bà hàng thịt, chợt nghe tiếng năn nỉ quen quen:

- Bà thông cảm bán hộ giúp cho, mấy bạn của cháu nó không ở lại, em không có tiền để ăn chỗ thịt này!

- Không thông cảm gì hết, đã nài mua chịu, lại đòi thịt ngon, nghèo còn thích ăn sang… Tiếng bà hàng thịt the thé cất lên.

Nó bước vội về nhà, cảm thấy cay cay nơi sống mũi.

Đoàn Xuân Hiệu