Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Con giống mẹ!

Anh Hùng, chị Lan có một cháu gái tên là Hoa. Mới lên ba tuổi ma bé đã tỏ ra rất thông minh. Có lần chị âu yếm nựng con:

- Con giống ai?

Đứa bé ngây thơ trả lời:

- Giống bố!

Chị gắt:

- Giống mẹ! Chứ giống bố thì được tích sự gì, chỉ biết ăn với chơi thôi.

Lần sau, con bé mắc lỗi gì đó, khiến chị rất bực mình, chị mắng:

- Mày giống ai mà ngu thế!

Đứa bé mếu máo, lấm lét trả lời mẹ:

- Thì mẹ vẫn thường bảo con giống mẹ mà…

Chị Lan sững người, đỏ mặt…

Đoàn Hùng Cường (Thế giới trong ta)