Sách » Y Học - Sức Khỏe » Cẩm nang nha khoa

Tuổi mọc răng

Thông thường mọi người có tuổi mọc răng khác nhau bởi vì tốc độ phát triển cơ thể khác nhau. Con gái thường mọc răng sớm hơn con trai.

Đặc điểm của tuổi mọc răng

Răng thường mọc theo từng căp. Ví dụ: răng nanh hàm dưới  ở bên phải và bên trái sẽ mọc cùng lúc.

Răng hàm dưới thường mọc sớm hơn răng tương ứng ở hàm trên.

Trẻ mới sinh thường chưa có răng trong miệng. Cá biệt một số trường hợp trẻ sinh ra đã có 1 răng cửa, nhưng đây không phải là răng chính thức (neonatal tooth), sẽ mất đi trong khoảng thời gian ngắn sau đó.

Hàm răng sữa

Răng sữa

Hàm dưới

Hàm trên

Răng cửa thứ nhất

6 tháng rưỡi

7 tháng rưỡi

Răng cửa thứ hai

7 tháng

8 tháng

Răng nanh

16 - 20 tháng

16 - 20 tháng

Răng hàm thứ nhất

12 - 16 tháng

12 - 16 tháng

Răng hàm thứ hai

20 - 30 tháng

20 - 30 tháng

Hai răng cửa hàm dưới sẽ mọc đầu tiên, sau đó các răng khác sẽ tuần tự mọc.

Hai răng hàm thứ hai của hàm trên sẽ là những răng mọc cuối cùng.

Khi trẻ được 3 tuổi rưỡi thì tất cả các răng sữa đều đã mọc.

Kể từ khi trẻ lên 4-5 tuổi thì xương hàm bắt đầu phát triển khiến cho răng sữa trở nên thưa. Đây là dấu hiệu bình thường của quá trình phát triển của cơ thể, do đó các bậc phụ huynh không nên lo lắng.

  Một phương pháp hữu hiệu để theo dõi việc mọc răng sữa ở trẻ nhỏ là ghi nhớ rằng cứ khoảng 6 tháng thì sẽ có 4 răng mọc.

Hàm răng vĩnh viễn

 
   

Khi trẻ được khoảng 6 tuổi thì những răng vĩnh đầu tiên sẽ mọc. Đó là  2 răng hàm dưới  thứ nhất và 2 răng cửa dưới thứ nhất (bên phải và bên trái).

Từ khoảng 6 đến 12 tuổi thì trẻ mang cả răng sữa và răng vĩnh viễn (hàm răng pha trộn).

Đến năm 12 tuổi thì trẻ mang toàn răng vĩnh viễn, tất cả răng vĩnh viễn trừ răng khôn đều đã mọc.