Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Bạch Dương

 

NHÀ VĂN NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Kim Dũng

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Cao Lãnh -Đồng Tháp

Bút danh khác: Lê Trung Hiệp

Thể loại:  Truyện, Thơ

Các tác phẩm:

Sau cơn địa chấn (thơ, 1964)

Hoàng (thơ, 1965)

Thơ và tình em (thơ, 1987)

Lặng lẽ vần thơ yêu em (thơ, 1991)

Gió không mùa (thơ 2000)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Xem tranh chăn trâu

 

Một người một trâu

Dắt nhau ra đồng.

 

Trâu ăn cỏ sớm

Người lắng thinh không

Đi về đủng đỉnh

Chìm cõi mênh mông.

 

Trâu nhai cỏ nát

Giữa nắng bềnh bồng

Trâu còn người mất

Trâu mất người còn...

 

Giữa có và không

Sợi vàm lẩn quẩn

Buộc chặt tâm nhìn

Gỡ hoài không tuột.

                      (Trích tập Gió không mùa; Nhà Xuất bản Văn nghệ 2001)