Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Mã Thế Vinh

NHÀ VĂN MÃ THẾ VINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:

Sinh năm: 1932

Nơi sinh: Tràng Định- Lạng Sơn

Bút danh: Mã Tào, Mai Thế, Văn Phín

Thể loại: thơ, truyện ngắn, kịch

Các tác phẩm:

·          Vẽ bản đồ quê tôi (1981)

·          Con đường anh đi (1985)

·          Nàng tiên trứng (1988)

·          Vẩy Lân (1963)

·          Thấy ma uống thuốc

Giải thưởng văn chương:

·          Tặng thưởng của Hội đồng văn học dân tộc Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ 1985 cho tập thơ Vẽ bản đồ quê tôi.

Giới thiệu một tác phẩm:

Đẹp

Cách mạng về cho tôi đôi mắt sáng

Chữ cụ Hồ là viễn kính nhìn xa

Biết nhiều tên đẹp đi vào lịch sử

Trên hành trình của loài người bao la

Hôm nay ngồi thêu tên đẹp đất nước

Nơi tỉnh địa đầu xứ Lạng quê hương

Ôi! Tôi ước được tay cô Dao khéo léo

Thêu dãy Tai Kinh muôn sắc hài hoà

In ngọn Phia Giang vào khăn áo mới

Với Kì Cùng lượn núi sóng reo ca

Và có tài pha chỉ màu thổ cẩm

Như cô gái Tày dệt núi dệt hoa

Bắt ánh trăng non in mặt chăn cưới

Dệt ảnh người thương đang ở xa

Như cô gái Nùng hai tay nhuộm giỏ

Gói các vì sao vào tấm vải

Ngâm nước chàm làm khăn đội ngân hà

 

Tôi tiếc mình không đủ tài đủ sức

Chọn những từ đẹp, màu sắc tinh hoa

Nhưng tôi có lòng tin có mắt Đảng

Và bốn ngàn năm lịch sử ông cha

"Biết Tam Thanh đẹp nhờ người đặt truyện"

"Biết Chi Lăng không chỉ núi giăng dài?"

"Biết ải đẹp vang lời cha tiễn dặn"

"Biết hương hồi thơm núi bởi tay ai"!

"Biết tỉnh ta đẹp quê Hoàng Văn Thụ"

Có Bắc Sơn, đường Bốn tiếng vang xa!

Với từng bản thôn đẹp tên hợp tác

Rừng cho nước sông cho điện sáng nhà

Phá một núi tay ta dựng nhiều núi

Cho cô xứ Lạng đẹp mãi màu da

Ống khói cao - mùa măng mai rừng báng

Ngói đỏ lợp thêm "ngói" lá rừng

Che mắt giặc trời nhiều tầng súng đạn

Cho ruộng nương thơm ngát bốn mùa hoa…

 

Nay tôi có cả nhiệt tâm người thợ

Chắp hoa đẹp từ các hồ nước

Tay đánh Mỹ tay làm ra

Như con ong cần cù năm tháng

Đi khắp nẻo đường cách mạng đã qua

Hút từng bông sim, bông lê, bông mận

Làm phấn hương mật ngọt cả quê nhà

Làm đẹp tên người, tên làng, tên núi

Thêm  mùa chiến công đẹp bản hùng châu Âu

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2001