Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Bửu Ý

NHÀ VĂN BỬU Ý

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Bửu Tiến

Sinh năm: 1918

Mất năm: 1992

Nơi sinh: Huế -Thừa Thiên Huế

Bút danh: Bửu Ý

Thể loại: kịch

Các tác phẩm:

·         Ba con Huyền (1954)

·         Việt ơi! (1955)

·         Bom hay con

·         Trâu, heo, voi

·         Các anh đã về (Bộ ba kịch 1955)

·         Giáo sư Hoàng (1960)

·         Trên nớ (1971)

·         Đề Thám (1974)

·         Trinh (1976)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Một buổi loạn đàm 

 

"Một khoá bồi dưỡng văn nghệ khu?"- Nguyễn Sơn mồm không dời điếu thuốc lá thơm Phi líp Morris nhướn đôi lông mày rậm, nhắc lại câu nói của thầy Mai.

Hồi đó, Chính phủ chưa phong tướng cho ông. Nhưng nhân dân khu Bốn đã truyền tụng với nhau nhiều giai thoại về ông, một trong số người đã tham gia cuộc Vạn lý trường chinh của Hồng quân Trung Quốc, ngày ra đi 72 vạn người, sau 10 năm trở về còn lại 7 vạn 2, đã đánh nhau hàng trăm trận với quân Tưởng, và đã trở về. "Thằng này đã trở về" - ông thường tự hào nhắc lại câu nói đó - trái với lời thơ xưa: "Xưa nay chiến trận mấy ai về". Ông có tài hùng biện, diễn thuyết trước đám đông ba bốn giờ đồng hồ liên tục, liên tục hút thuốc lá thơm, thỉnh thoảng chêm những mẩu chuyện vui, bên cạnh những mẩu chuyện chiến đấu dũng cảm, gây những chuỗi cười rộ trong người nghe khiến quên cả thời gian tràng giang đại hải.

Trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân của ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh tự do đã tự hào về vị khu trưởng quân sự mà họ phong là  tướng "văn, võ kiêm toàn", mà họ ví với Từ Hải vì nước da bánh mật và bộ mặt "râu hùm, hàm én, mày ngài" của ông.

Võ có ông, văn có giáo sư Đặng Thai Mai, đã từng ở tù chính trị thời Pháp thuộc, đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sau trở thành bạn chiến đấu.

Lúc Quốc học, lúc Thăng long, dạy nghĩa đồng bào trong tiếng quốc kêu khắc khoải.

Khi Khu Tư, khi Việt Bắc, khuyên tình đồng chí dưới cờ sao dậy xôn xao…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2002