Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Yến Thanh

NHÀ THƠ YẾN THANH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thanh Bính

Sinh năm: 1945

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Bút danh: Yến Thanh

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Khúc hát ru hai đầu võng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Lục bát Tiên Điền

 

Làng tôi củ lạc thắt ngang

Qủa dưa buộc dọc cho chàng đi thi

Ông nghè, ông cử vinh quy

Cũng như hạt lúa ra đi

Tiên Điền

 

Chả cầy cầm lấy bút nghiên

Chõng tre lều rạ… mà nên danh làng

Lay phay mấy hạt mưa nam

Ướt câu phường vải trai làng lâm ly

Giọt mưa “ngọn tiểu khê” đi

Thành sông, thành biển, thành gì cũng đây…

 

 

Bão xô nghiêng mảnh ruộng gầy

Nắng hun đến cái diệp cày cũng cong

Lụt mang đi hết của đồng

Bao nhiêu hạt mẩy đi không… một về

 

Bảy đời Tiến sỹ, quan Nghè

Áo thâm, guốc mộc, roi tre, seo cày

 

Long đong chừng ấy năm rày

Trong Kiều có mẹ, mẹ nay có Kiều

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005