Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Yến Lan

NHÀ THƠ YẾN LAN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: : Lâm Thanh Lang

Sinh năm: 1916

Mất năm: 1998

Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định

Bút danh: Yến Lan, Xuân Khai

Thể loại: thơ, kịch

Các tác phẩm:

ê     Bóng giai nhân (1940 - 1994)

ê     Gái Trữ La (1943)

ê     Những ngọn đèn (1957)

ê     Tôi đến tôi yêu (1965)

ê     Lẵng hoa hồng (1968)

ê     Giữa hai chớp lửa (1978)

ê     Én Đào (1979)

ê     Thơ Yến Lan (1987)   >> Chi tiết

ê     Cầm chân hoa (1991)

ê     Thơ tứ tuyệt (1996)   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Bến My Lăng

 

Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách

rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu

Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách

Ông lái buồn để gió lén mơn râu

 

Ông không muốn run người ra tiếng địch

chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao

vì đìu hiu, đìu hiu trời tĩnh mịch

Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.

 

Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh

Tơ vương trời nhưng chỉ rải trăng… trăng

Chiều ngui ngút dài trôi về nẻo quạnh

để đêm buồn vây phủ bến My Lăng

 

nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã

Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly

Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả

Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi

 

Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách

để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng

Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách

Gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng

 

Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng

Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng…

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998