Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Yên Đức

NHÀ THƠ YÊN ĐỨC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trịnh Đức Dực

Sinh năm:   1942

Nơi sinh: Đông Triều, Quảng Ninh

Bút danh: Yên Đức

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Lửa hàn ngõ thợ (1972)

ê     Nguồn sáng (1979)

ê     Hoa mùa thu (1993).

ê     Thung lũng than

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thung lũng than

 

Thung lũng nằm dưới bầu trời mùa hạ

Những cơn lũ phóng xúông từ tám ngả

Lòng thung ngổn ngang gốc cổ thụ với lên trời

Giường bỗng thành thuyền trôi.

 

Thugn lũng nằm dưới bầu trời mùa đông

Như chiếc chảo dưới vung chì úp chụp

Gió bấc xoáy cúc áo bông muốn đứt

Đêm rét luồn buốt sống lưng.

 

Thung lũng nằm dưới bầu trời bão thép

Bom thù ném chật thung lũng hẹp

Con súôi ngàn xưa đang chảy mất dòng

Than bật lên cùng hài cốt cha ông

 

Nhưng thung lũng vẫn là cái đấu miền Đông

Đong đầy đặn từng đấu vàng cho đất nước

Tâm hồn thợ là tâm hồn trung thực…

Biết chịu đựng hi sinh lúc Tổ quốc cần.

 

Sáng sáng ngước lên đèo gió mù sương

Thèm cái nắng trung du trải vàng sắc mật

Lại nhớ mẹ đun rạ mùn cay nhoè mắt

Ước gửi than về cho mẹ thổi cơm.

 

Và thung lũng bốn mùa cuồn cuộn than xuôi

Đè con lũ tung bờm mùa hạ

Át chìm tiếgn bom gầm thú dữ

Vẫn những đấu than đong đầy đặn cho đời.

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục – 2005