Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Y Điêng

NHÀ THƠ Y ĐIÊNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Y Điêng Kpăhôp

Sinh năm: 1928

Bút danh: Sông Hinh, Amatơ, Y Hinh

Nơi sinh: Sông Hinh - Phú Yên

Thể loại: thơ, truyện ngắn, kí, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê      Em chờ bộ đội Awa Hồ (1962)

ê      Ông già Khơ Rao (1964)

ê      Hơ Giang (1978)

ê      Drai hlinh đi về phía sáng (1985)

ê      Như cánh chim Kway (1974)

ê      Chuyện trên bờ sông Hinh (1994).

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Trường ca Tây Nguyên

 

 

Nơi xuất bản: NXB Văn hoá dân tộc, 1978