Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Xích Điểu

NHÀ THƠ XÍCH ĐIỂU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Văn Tước

Sinh năm: 1913

Mất năm: 2003

Bút danh: Xích Điểu, Minh Tước, Thương Biền, Trần Minh Tước

Nơi sinh: huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thể loại: thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê      Trắng đen (1960)

ê      Sau mặt nạ nhân vị (1961)

ê      Người hay vật (1962)

ê      Cái đuôi con chó (1969)

ê      Cướp cũ cướp mới (1971).

ê      Ba Xoay diễn nghĩa

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Trắng đen