Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Vương Trung

NHÀ THƠ VƯƠNG TRUNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lương Vương Trung

Sinh năm: 1938

Nơi sinh: Thuận Châu, Sơn La

Bút danh: Vương Trung

Thể loại: thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê      Ing-éng (1967)

ê      Sóng Nậm Rốm (1980)

ê      Mối tình Mường Sinh (1994).

ê      Nhà sàn người Thái Việt Nam (1997)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

  

Núi, mây và đàn bò

 

Núi trùng trùng điệp điệp hoá mây

Mây trùng trùng điệp điệp hoá núi

Đàn bò cưỡi lưng núi cũng là cưỡi lưng mây

Tinh sương, núi và mây cõng đàn bò đi

Chiều hôm, núi và mây cõng đàn bò lại

Núi, mây dừng bên trại

Đợi bò cho máy vắt bầu sữa căng

Và lim dim nhai lại cỏ

Tinh sương núi và mây lại cõng đàn bò lên.

5-1973

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005