Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Vương Linh

NHÀ THƠ VƯƠNG LINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Công Đạo

Sinh năm: 1921

Mất năm: 1992

Nơi sinh: Tuy Phước, Bình Định.

Bút danh: Vương Linh, Hải Lê

Thể loại: thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Phương Thanh (1945)

ê     Mai Nương (1946)

ê     Biến đổi (1959)

ê     Quy Nhơn (1962)

ê     Thêm những niềm vui (1964)

ê     Những người con gái quê hương (1969)

ê     Trở về nền cũ (1974)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Nhớ Quy Nhơn

 

Không đủ ban ngày để nhớ nhau

Tối nằm chợp mắt đã chiêm bao

Nửa đêm trở dậy hương rừng thoảng

Tưởng biển Quy Nhơn gió thổi vào

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005