Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Quang Tần

NHÀ THƠ VŨ QUANG TẦN

 

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Quang Tần  

Sinh năm: ?

Mất năm: ?

Nơi sinh: Hải Phòng  

Bút danh: Vũ Quang Tần 

Thể loại: thơ  

Các tác phẩm:

ê     Đừng làm đau cỏ

ê     Hạt nắng làm mưa

ê     Cuộc đối thoại câm

ê     Giữa dòng xuôi ngược

ê     Trăm phần trăm gió sương

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:  

Đồng tiền

 

Một xấp

Đồng bạc này

Đè lên đồng bạc kia

Lật ngược

Đồng bạc kia

Đè lên đồng bạc này

 

Đồng tiền lạ thay

Mặt nào cũng đúng

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005