Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Hoàng Chương

NHÀ THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Hoàng Chương

Sinh năm: 1916

Mất năm: 1976

Bút danh: Vũ Hoàng Chương

Nơi sinh: Nam Định

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Cưới   >> Chi tiết

ê      Thơ say, (1940)   >> Chi tiết

ê      Lại say   >> Chi tiết

ê      Mây (1943)

ê      Thơ lửa (1947)

ê      Rừng phong (1954)

ê      Lo lắng   >> Chi tiết

ê      Mùa   >> Chi tiết

ê      Hoa đăng (1959)

ê      Cảm thông (1960)

ê      Ta đợi em từ ba mươi năm (1971)

ê      Yêu   >> Chi tiết

ê      Tâm sự kẻ sang Tần (1961)

ê      Trời một phương (1962)

ê      Lửa từ bi (1963)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nhớ về Hà Nội vàng son

 

Ôi ngày mười chín, ngày oanh liệt!

Sóng đỏ hoa vàng khắp bốn phương

Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt

Vang sang bờ nọ Thái Bình Dương.

 

Ba mươi sáu phố, ngày hôm ấy

Là những nhành sông đỏ sóng cờ

Chói lọi sao vàng, hoa vĩ đại

Năm cánh hoa xoè trên năm cửa ô.

 

Xôn xao hành khúc "Xây đời mơớ"

Tráng khúc du dương "Ngọn Quốc kì"

Tóc bạc má hồng mê vận hội

Cùng trai nước Việt hát "Ra đi"

 

Chen tiếng hoan hô, này khẩu hiệu

Muôn năm Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Muôn năm người lính già tiêu biểu

Vì giang sơn quyết bỏ gia đình.

 

Ôi ngày mười chín, ngày sung sướng!

Vạn ước mong dồn một ước mong!

Ôi mùa thi ấy, mùa tin tưởng!

Một tấm lòng mang vạn tấm lòng.

 

Ba kỳ hỡi người dân Việt!

Mau võ trang cùng tiến bước lên

Cùng tiến bước mau! Thề một chết

Đòi hoa Hà Nội, sóng Long Biên.

 

Cho hoa kia nở vàng như cũ

Cho sóng này dâng đỏ gấp xưa…

Ôi lá cờ sao! Từng đã ngự

Giữa lòng dân tộc, giữa kinh đô!

 

Kinh đô ngàn thuở, đòi cho được

Và quét hôi tanh sạch đất này

Trả hôm mười chín mùa thu trước

Về cho mười chín thu mai đây.

1947

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005