Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Đình Liên

NHÀ THƠ VŨ ĐÌNH LIÊN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Đình Liên

Sinh năm: 1913

Mất năm: 1996

Nơi sinh: Bình Giang- Hải Dương

Bút danh:  Vũ Đình Liên

Thể loại:thơ, văn học dịch, lý luận phê  bình văn học

Các tác phẩm:

ê     Đôi mắt (1957)

ê     Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (1957)

ê     Nguyễn Đình Chiểu (1957)

ê     Thơ Baudelaire (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Ông đồ

 

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua

 

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

“Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay”.

 

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu…

 

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài giời mưa bụi bay.

 

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998