Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Vũ Ân Thy

NHÀ THƠ VŨ ÂN THY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vũ Xuân Khoa

Sinh năm: 1947

Nơi sinh: Vinh, Nghệ An

Bút danh: Vũ Ân Thy

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê      Mùa gieo hạt (1974)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mùa gieo hạt