Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Võ Liêm Sơn

NHÀ THƠ VÕ LIÊM SƠN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Võ Liêm Sơn

Sinh năm: 1888

Mất năm: 1949

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Bút danh: Võ Liêm Sơn

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Duyên thơ

ê     Ngắm non hồng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thăm bạn

 

Lâu ngày đến thăm bạn

Đầy sân chó tuôn ra

Những con to và nhỏ

Tiếng sủa như đồng loa

 

Trông chó biết nhà chủ

Làm ăn rầy khá mà

Thôi thế cũng là đủ

Bất tất phải vô nhà

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005