Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Võ Huy Tâm

NHÀ THƠ VÕ HUY TÂM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Võ Huy Tâm

Sinh năm: 1926

Mất năm: 1996

Nơi sinh: Nam Định

Bút danh: Võ Huy Tâm

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Kể chuyện mỏ thời Tây

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Hòm mìn

 

Bạn của tôi

Những người thợ mỏ

Đã giúp tôi

Dựng túp lều bằng gỗ

Căn phòng của tôi

Sàn bằng gỗ hòm mìn

Trần bằng gỗ hòm mìn

Tường bằng gỗ hòm mìn

Và cửa sổ cũng bằng gỗ hòm mìn

Cám ơn anh chị em

Đã đến giúp tôi

Trong lúc vừa đào thanh vừa bắn rơi máy bay giặc Mỹ

 

Gịăc đã bỏ bom Mạo Khê, Vàng Danh, Uông Bí

Giặc đã bỏ bom Bãi Cháy, Hòn Gai

Giặc đã bỏ bom Hà Lầm, Hà Tu

Giặc đã bỏ bom Mông Dương, Cửa Ông, Cẩm Phả

Một dải vùng mỏ giàu đẹp yêu thương đang bị tàn phá

 

Đêm khuya trong rừng sâu, tôi nghĩ gì, viết gì?

Căn phòng các bạn làm giùm toàn bằng gỗ

Sàn bằng gỗ hòm mìn

Tường bằng gỗ hòm mìn

Và cửa sổ cũng làm bằng gỗ hòm mìn

Tất cả căn phòng là một cái hòm mìn

Còn tôi: tôi phải là thuốc nổ

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005