Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Việt Dung

NHÀ THƠ VIỆT DUNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Gia Du

Sinh năm: 1927

Bút danh: Việt Dung  

Nơi sinh: Thanh Oai - Hà Tây 

Thể loại: thơ, kịch  

Các tác phẩm:

ê     Chiếc vai cày (1953)

ê     Phát lau đánh cọp (1954)

ê     Sợi tơ vàng (1964)

ê      Trưng vương (1970)

ê      Tấm áo giáp thần kỳ (1972)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Phát lau đánh cọp