Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Việt Anh

NHÀ THƠ VIỆT ANH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Thị Việt Anh

Sinh năm: 1936

Bút danh: Việt Anh, Vân Anh

Nơi sinh: Ngọc Lặc - Thanh Hoá

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê    Ba lần gặp Bác Hồ (1969)

ê     Nắng thu vàng (1993)

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm

Nắng Thu Vàng