Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Văn Thức

NHÀ THƠ VĂN THỨC

 

Tiểu sử:

Tên thật:  Văn Thức

Sinh năm: 1949

Nơi sinh:   Hải Phòng                    

Bút danh: Văn Thức

Thể loại:  Thơ

Các tác phẩm:

ê   Bến thiện

ê   Mấy dòng lưu niệm

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Mấy dòng lưu niệm

 

 Mấy dòng lưu niệm ngày thăm Bác

Xúc động lòng con biết nói gì

Non nước khôn nguôi tình nghĩa cả

Sử vàng chói lọi mãi còn ghi.

 

                                    Kim Liên thu 1999

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001