Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Tú Mỡ

NHÀ THƠ TÚ MỠ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Trọng Hiếu

Sinh năm: 1900

Mất năm: 1976

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Bút Chiến Đấu

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Dòng nước ngược (1943)

ê     Địch vận diễn ca (1949)

ê     Nụ cười kháng chiến (1952)

ê     Tấm Cám (1955)

ê     Nụ cười chính nghĩa (1958)

ê     Đòn bút (1962)

ê     Ông và cháu (1970)

ê     Thơ Tú Mỡ (1971)   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Gây quan

 

Mỗi năm nhà nước mở khoa thi

để kén trong trugn bắc lưỡng kỳ

lấy mặt sỏi sành ra giúp việc

bổ làm tập sự ngạch quan chi

 

Mỗi năm các cậu lớp tân khoa

Sung sướng bằng xưa đỗ thám hoa

Tuy chẳng vinh quy, cờ võng lọng

Cũng là lừng lẫy khắp gần xa

 

Quảng cáo công không, các nhật trình

đăng tên, đăng tuổi, lại đăng hình,

làm như các cậu “quan non” ấy

là những kỳ đồng mới tái sinh

 

Trong làng trưởng giả những cô nào

sẵn mỏ nhưng chưa có kẻ đào

mấp máy hòng lên bà lớn tắt

mơ màng của dẫn lại tay trao

 

Cụ thượng Quỳnh ta cũng sướng ran

xoa tay hỉ hả cái gan vàng

mừng cho nước Việt còn cơ khá

vì chẳng bao giờ tiệt giống quan

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đời nay, 1934