Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Từ Diễn Đồng

NHÀ THƠ TỪ DIỄN ĐỒNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Từ Diễn Đồng

Sinh năm: 1866

Mất năm: 1922

Nơi sinh: Thường Tín - Hà Đông (nay là Hà Tây)

Bút danh: Từ Diễn Đồng

Thể loại: Thơ, kịch

Các tác phẩm:

ê      Nguyễn Trãi

ê      Thăng Long hoài cổ

ê      Nước non

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thăng Long hoài cổ

 

Sử truyền nhà Lý đóng đô tây

Trải mấy nghìn năm mới đến nay.

Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bắc

Cột cờ sao thấy lá cờ Tây?

Nền văn nhà Lý xây kia đó

Vết kiếm vua Lê vất chỗ này

Người cũ bây giờ đâu cả nhỉ?

Xe rồng chẳng thấy, thấy xe tay!

 

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục - 2005