Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trương Xuân Huy

NHÀ THƠ TRƯƠNG XUÂN HUY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:     Trương Xuân Huy

Sinh năm:   1937

Nơi sinh:    Quảng Ngãi

Quê quán: Lâm Đồng

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:          

ê   Quê hương như chiếc nôi hồng

ê   Xa như màu nhớ

ê   Vườn xanh quả đỏ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

     

Đi họ

 

Ta lại gặp được nhau

Trong vai người đi họ

Nhà trai anh bên này

Nhà gái em bên đó

Cô dâu chẳng là em

Cớ sao mà má đỏ?

 

Ta lại gặp được nhau

Hai mươi năm có phải

Bao nhiêu là biển dâu?

Bao nhiêu điều nếm trải

Nước dưới cầu chảy mau

Người qua cầu ngoái lại

 

Anh thay mặt nhà trai

Lời cưới xin anh nói

Em nghe bằng hai tai

Sao mắt còn dò hỏi

Mây bay ngoài song thưa

Nhạt mềm loa gọi mãi

 

Ta lại gặp được nhau

Trong vai người đi họ

Anh veston sẫm màu

Em áo dài hoa đỏ

Mộng về tháng năm nào

Cổng nhà em pháo nổ.

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001