Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trương Văn Ngọc

NHÀ THƠ TRƯƠNG VĂN NGỌC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Trương Văn Ngọc

Sinh năm:  1950

Nơi sinh:    Quảng Nam - Đà Nẵng

Bút danh:   Trương Văn Ngọc

Thể loại:     Thơ

 Các tác phẩm:          

ê     Mùa xuân qua sông

ê     Nguyễn Khuyến độc thoại

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

     

Nguyễn Khuyến độc thoại

 

Thôi lui về nhà cũ

Phơ phất cùng bóng trúc bóng tre

Hát thầm mình mình biết

Hát lớn trời đất nghe.

 

Không có đàn vỗ sóng làm đàn

Không có trống gõ đất làm trống

Không có kèn mượn gió làm kèn

Hát hào phóng giữa trời lồng lộng.

 

Thôi về đi về đi

Bon chen chi phường túi cơm giá áo

Quan thừa rượu thịt dân thiếu gạo

Tiếng cuốc kêu chày máu đêm hè

 

 

Thôi về đi về đi

Không mâm cao cỗ đầy có rau có ốc

Không rượu Tây thi rượu sắn rượu bắp

Bạn cố tri có cúc có lài

 

Sáng móm mém đồng dao trẻ nhỏ

Chiều phơ phơ râu tóc thả diều

Cuộc đời như mây nổi

Trăm năm gió bay vèo

 

Vất cần câu danh lợi

Vui với con diếc con rô

Lửng thửng ngõ vắng khách

Tắm truồng ao thu trong veo

 

Rót tràn rượu tắm cho Mẹ Mốc

Đàn bà ơi ngàn năm trác tuyệt

Thịt da người bát ngát cảo thơm

 

Thôi lui về nhà cũ

Phất phơ cùng gió trăng

Thay bút bằng dao khắc thơ phỗng đá

Đùa giỡn với đời với trăm năm.

 Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục - 2005