Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trường Giang

NHÀ THƠ TRƯỜNG GIANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Trường Giang

Sinh năm:  1936

Nơi sinh:   Nam Định

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:          

ê   Gửi lại con đường

ê   Trên đường xa

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

     

Mặt trời riêng

 

Ngớt trận mưa đêm rừng chưa kịp ráo

Mây âm u lại ập trận mưa ngày

Quần áo phơi mươi hôm còn sũng ướt

Cứu đường xong lại ướt, lại thay…

 

Mưa Trường Sơn là chúa mưa dai

Ta- luy sụt kéo cả rừng cây đổ

Chốc chốc bom từ trường lại nổ

Súng báo nghẽn đường, xung kích lại ra quân

 

Thương anh em mặc ướt cóng tay chân

Nhà bếp nhốt mặt trời riêng dưới lán:

Mấy mảnh thùng "phuy" ghép vòm che gió lạnh

Nhen lửa lên lại hoá dãy lò hong.

 

Những bộ áo quần thanh niên xung phong

Bốc hơi nước trên mặt tôn nóng bỏng

Oi khói chút nhưng khô rất chóng

Thách đại ngàn thả sức mưa dai.

 

Nắng thiên nhiên có buổi, có ngày

Nắng nhà bếp tắt nhen tuỳ thích

Mưa dầm dề suốt cả mùa chiến dịch

Mặt trời riêng ủ một tiết hè riêng

 

Và, mặt trời đượm nguồn lửa thanh niên

Không bao giờ biết lặn.

 

Bản Ổi, TRường Sơn Đông tháng 6-1971

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001