Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Triệu Nguyễn

NHÀ THƠ TRIỆU NGUYỄN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Triệu

Sinh năm: 1947

Nơi sinh: Kim Môn, Hải Dương

Bút danh: Triệu Kim Môn, Triệu Như Thường

Thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê     Chuyện Dự hương (1970)

ê     Báu vật của người xưa (1989)

ê     Mắt người và mắt lá (1990)

ê     Lời yêu (1991)

ê     Khi tình yêu đến (1995).

ê     Khoảnh khắc vô biên (1997)

ê     Sáu chàng Lang liêu (2000)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vảy vàng

 

Thôi, đừng huyễn hoặc nữa

Làm thơ mà làm gì?

Thơ bày trong quán sách

Bạn đọc nhìn … quay đi!


Tất cả giá đều tăng

Chỉ có thơ là rẻ

Nhà thơ sống bằng chi?

Nhuận bút ư? - Nghỉ khoẻ!

 

Có nhà thơ đích thực

Từng húp cháo cầm hơi

Lênh đênh trên biển chữ

Mung lung trong sự đời

 

Dẫu đốt trăm thiên thạch

Soi mặt các nhà thơ

Ai kẻ giàu, hiếm thấy

Tự ngàn xưa đến giờ?

 

Ôi, cái nghiệp lạ lùng

Đa đoan và khốn khó

Đã vắt, vắt kiệt mình

Mà yêu không thể bỏ

 

Như những người đãi quặng

Chợt vảy vàng hiện ra

Lại biếu không thiên hạ

- Ấy là thơ đó mà!

Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục, 2005