Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Triệu Kim Văn

NHÀ THƠ TRIỆU KIM VĂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Triệu Kim Văn

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Bạch Thông - Bắc Cạn

Bút danh: Triệu Kim Văn, : Hoa Sơn

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Hoa núi (1990)

ê     Mùa Sa nhân (1994)

ê     Lối cỏ (2004)

Giải thưởng văn chương:

ê       Giải thưởng 5 năm của tỉnh Bắc Thái  1987-1992 (tập Hoa núi)

Giới thiệu một tác phẩm:

Thơ củi

 

Thơ tôi như những cây củi

Những cây củi hái trong rừng ra

Tất nhiên không phải rừng cấm

Hay rừng quốc gia

 

Củi thì ắt nhiều loại

Này đây là củi cành

Cây to và cây nhỏ

Bó cùng cây cong vênh

Củi gộc một súc gỗ

Củi nom cây nỏ khô

Củi bổ thẳng và đẹp

Thật dễ nhóm trong lò

Chất liệu củi cũng khác

Cây cháy cháy vèo vèo

Cây nhom nhem lửa liếm

Khói um sùm mắt cay

Có cả cây củi mục

Cây đen nhẻm đã qua lửa nhiều lần

Cây chỉ trơ thân lối

Ủ than hồng suốt ngày đêm

 

Củi tôi hái từ con tim

Cánh rừng con tim rộng dài không đo được

Lửa cháy hết rồi tôi ngồi khóc

Nhớ chàng mồ côi kiếm củi đồi hạt kê

Câu thơ tôi cùng lầm lụi chốn quê.

2003

Nơi xuất bản: Báo Văn nghệ - 2003