Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Tuấn Khải

NHÀ THƠ TRẦN TUẤN KHẢI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Tuấn Khải

Sinh năm: ?

Mất năm: 1983

Nơi sinh: Mĩ Lộc - Nam Định

Bút danh: Đông Minh, Đông Á Thị, Á Nam

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Bút quan hoài (1913)

ê     Hồn tự lập 1 (1914)

ê     Tiễn chân anh Khóa (1915)

ê     Duyên nợ phù sinh I, II (1921- 1923)

ê     Hồn tự lập II (1927)

ê     Với sơn hà I, II (1936 - 1949)

ê     Gương bể dâu, (1924)

ê     Hồn hoa (1925)

ê     Thiên thai lão hiệp (1935)

ê     Mảnh gương đới (1972)

ê     Hậu anh Khóa (1975)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Gánh nước đêm            

 

Em bước chân ra                                       

Con đường xa tít                                        

Con sông mù mịt                                        

Bên vai kĩu kịt                                            

Nặng gánh em trở ra về                               

Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya…       

Vì chưng nước cạn nặng nề em dám kêu ai!

Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá, vá trời  

Cho con dã tràng lấp bể biết đời nào xong    

Cái bước đêm khuya thân gái ngại ngùng     

Nước non gánh nặng                                  

Cái đức ông chồng hay hỡi có hay               

Em trở vai này….                                        

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005