Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Trọng Toàn

NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG TOÀN

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Trần Trọng Toàn

Sinh năm: 1952

Nơi sinh:   Hà Tây             

Bút danh:  Trần Trọng Toàn

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Người đi xa

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Người đi xa

 

Tháng mấy rồi, em nhỉ

Quất vẫn còn đỏ cành,

Góc vườn hương theo gió

Đã thoảng mùi hoa chanh?

 

Chanh nhà ai ra nụ

Giục ngày Đông mau tàn?

Quất vườn mình vẫn đỏ

Chưa muốn vào mùa Xuân!

 

Xa quê bao nhiêu ngày

Mà cồn cào nỗi nhớ,

Chim chiều bay về tổ

Riêng mình, xa vẫn xa!

 

Rồi chanh cứ ra hoa

Quất trên cành vẫn đỏ,

Trong lòng người đi xa

Tiếng chiều buông nỗi nhớ…

 

                        New Delhi, 1-3-1981

 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001