Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Thị Nương

 

NHÀ THƠ TRẦN THỊ NƯƠNG

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Thị Nương

Năm sinh: 1953

Nơi sinh: Phú Thọ

Bút danh: Duy Hồng

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Đừng đánh mất (1993)

Tiếng gọi từ trăng núi (1995)

Cánh buồm ngọn gió (1997)

Bão tím (1999)

Giếng khát (2000)

Ngọn lửa (2002)

Bức tường mảnh chai (2005)

Sáng khát (2006)

Giải thưởng văn chương:

Giải ba giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 1994 với tập thơ Đừng đánh mất.

Giải nhất giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái năm 1996 cho tập thơ Tiếng gọi từ trăng núi.

Giải nhì giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 1998, tập thơ Cánh buồm ngọn gió.

Giải C giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 1999, tập thơ Bão tím.

Giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2005, tập thơ Bức tường mảnh chai.

 

Giới thiệu một tác phẩm:

 

TIẾC

 

Tiếc ngày thoáng đã xa vời

Cây chưa đủ bóng

mặt trời đã cao.

 

Tiếc con suối cạn lao xao

Ỡm ờ trong đục

lách vào nhân gian...

 

Tiếc trời mưa lút rừng ban

Sên đi bằng lưỡi

đậu oan cành đào…

 

Tiếc giây phút phải tầm phào

Cho khuây nỗi nhớ thanh cao dịu dàng

 

Tiếc sao tạo hoá vội vàng

Lá anh rụng trước

lá nàng rụng sau.

 

Tiếc đò muộn

bến sông sâu

Xanh đằm mong nhớ

hai đầu tháng năm

                        (Trích tập Bức Tường Mảnh Chai; NXB Văn học)