Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Quy

NHÀ THƠ TRẦN QUY

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Trần Quy

Sinh năm: 1946

Nơi sinh:   Quảng Ngãi

Quê quán: Lâm Đồng

Bút danh:  Trần Quy

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Bóng thu

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Bóng thu

 

 Con đường này thu ơi

Nắng chiều buông

                            vàng võ

Ngày xưa về

                   Lối nhỏ

Thì thầm như mưa rơi

 

Con đường này

                           cô lẻ

Cỏ dại như úa vàng

Không gian chìm

Vắng vẻ

Về không ai

Lang thang!…

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001