Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Quốc Thực

NHÀ THƠ TRẦN QUỐC THỰC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Quốc Thực

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Phủ Lý - Hà Nam

Bút danh: Trần Quốc Thực

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Miền chờ (1990)

ê     Nét khắc (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Không đề

 

Đi một trưa hè, con thương mẹ

Chợ Bầu, sông Đáy nắng nôi

Phấn trắng mẹ phơi sườn sông vắng

Tóc trắng mẹ phơi dưới trời

 

Mẹ ơi áo mẹ mười năm nắng

Tóc mẹ phơ phơ dáng lặng thầm

Mẹ ơi tay mẹ mười năm trắng

Chân mẹ mười năm mưa nắng ngâm

 

Đi một trưa hè. Đi suốt trưa

Vóc người đổ sáng những năm xưa

Trưa nay sông Đáy mơ hay thức

Sóng vật mình lên trông xanh chưa?… 

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005