Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Quang Long

NHÀ THƠ TRẦN QUANG LONG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Quang Long

Sinh năm: 1941

Mất năm: 1968

Nơi sinh: Gia Lâm - Hà Nội

Bút danh: Chánh Sứ, Thảo Nguyên, Trần Hoàng Phong

Thể loại: thơ, kịch

Các tác phẩm:

ê      Nghiêng nón

ê      Huế ơi

ê      Hồi kết thúc

ê      Lớn lên không ngừng

ê      Tiếng gọi Lam Sơn

ê      Bông cúc vàng (1966)

ê      Sao rừng (Bản thảo)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Lớn lên không ngừng