Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Nhuận Minh

NHÀ THƠ TRẦN NHUẬN MINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Nhuận Minh

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Nam Thanh - Hải Dương

Bút danh: Trần Nhuận Minh, Trần Bình Minh

Thể loại: thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Đấy là tình yêu (1971)

ê     Âm điệu một vùng đất (1980)

ê     Trước mùa mưa bão (1980)

ê     Thành phố bên này sông (1982)

ê     Nhà thơ áp tải (1989)

ê     Hoa cỏ (1992)

ê     Nhà thơ và hoa cỏ (thơ, 1993)

Giải thưởng văn chương:

ê       Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1980) - tập thơ Âm điệu một vùng đất

ê       Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1990) - tập thơ Nhà thơ áp tải

ê       Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1979) - tập Trước mùa mưa bão

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Nguyễn Du

 

Đến đâu con cũng gặp Người

Xin dâng chén rượu giữa trời Trung Hoa

Hạc Vàng một bóng lầu xa

Hồ Nam úa nắng chiều tà hanh heo

Tiệc to thường ở nơi nghèo

Đồng ngô khô xác, mái lều gió lay

Người xưa đi sứ qua đây

Bùn lưng bụng ngựa, sông đầy thuyền trôi

Cỏ cây, thành lũy khác rồi

Hoàng Hà đã cạn, thơ Người vẫn sâu

Thời nào thì cũng như nhau

Nõi buồn li biệt, nỗi đau dối lừa

Tiền Đường sầm sập đêm mưa

Nước âm u chảy như chưa vớt Kiều

Nghiệp Thành còn tiếng quạ kêu

Lâm Tri bến cũ, cầu treo rực đèn

Sắc tài chi để trời ghen

Người đâu phải nước đánh phèn cho trong

Cõi đời đâu cũng long đong

Văn chương bạc phận, má hồng vô duyên

Bời bời những cuộc đỏ đen

Chính trường sấp mặt, đồng tiền xoay ngang

Đặt chân lên đỉnh Thiên Đàn

Bốn bề mây trắng thu vàng lá rơi…

Bâng khuâng con lại thấy Người

Vái Người, con đứng ngang trời Trung Hoa…

                                                                  Cố Cung, 21-9-1999

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005