Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Nhật Lam

NHÀ THƠ TRẦN NHẬT LAM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Nhật Lam 

Sinh năm: 1936

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Trần Nhật Lam 

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Đất tôi yêu (1973)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Qua vùng quan họ

 

Người ơi mở bãi san đồi

Cánh cò mới sải cho trời rộng thêm

Mùa xuân đất thở mầm lên

Tôi nâng ngọn sáo tặng em sớm này

Lúc cao, lúc lả cánh bay

Véo von lòng trúc mà say lòng người

Áo ai bền sắc non tươi

Phải bao chiu chắt trong đời mới thanh

Bãi kia mía ngọt dâu lành

Phải bao máu thắm cho thành đất ươm

Bến sao lại gọi bến Thương

Non sao non Cội em thường ngóng theo

 

Lăn hoài, hòn đá chẳng rêu

Câu ca hát mãi trong veo giếng làng

Như câu ngọc đáp câu vàng

Như trời với nước dịu dàng nhìn nhau

Như đèn hiểu hết đêm thâu

Như em biếc dải sông Cầu đợi anh…

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005