Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Trần Nguyên Đào

NHÀ THƠ TRẦN NGUYÊN ĐÀO

(1939 - 1987)

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Nguyên Đào

Bút danh: Trần Nguyên Đào

Nơi sinh: Hà Tĩnh (Quê)

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Bữa cơm

ê     Đất quê mẹ    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bữa cơm

 

Người đi trực chiến về

Cày cũng vừa tan buổi

Trăng ló sau lùm tre

Tiếng cười ran khắp lối

 

Giữa sân mâm đặt vội

Chày khua dối cối vừng

Nồi cơm vừa chín tới

Thơm toát ra ngoài vung

 

Mẹ luôn tay xới dỡ

Từng bát đầy như hoa

Đôi đũa thừa trong rổ

Nhắc nhớ người đi xa

 

Các con ngồi xúm lại

Khói toả má tròn căng

Quả cà dằn mặn muối

Nhai giòn trong ánh trăng

 

Chuyện cày bừa gieo hạt

Chuyện sửa vá cầu đường

Việc hằng ngày chống giặc

Lại đi vào bữa cơm

 

Ôi bữa cơm giản dị

Rất thanh khiết Việt Nam

Như đất này đánh Mĩ

Vẫn đậm màu dân gian.

1971

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005